O nas

Współczesny świat rozdzierany jest różnego rodzaju konfliktami. Jedynie świadome podejście do kwestii rozwojowych oparte na zapobieganiu konfliktów może przeciwstawić się nadciągającej katastrofie.
Naszym celem jest zmiana rzeczywistości, w której żyjemy, tak by każdy znalazł w niej swoje miejsce, a rozwój nie powodował wykluczenia. Dlatego chcemy budować pomosty pomiędzy różnymi instytucjami społecznymi, rządowymi i biznesowymi. W centrum naszych działań zawsze pozostaje człowiek, otaczające go środowisko, a także rozwój oparty na lokalnych warunkach i specyfice oraz inkluzyjności.

Zrównoważony rozwój to proces – zacznij zmianę razem z nami

Nasze działania dążą do poszerzania wiedzy. To wprowadzanie praktyk, które mogą prowadzić do bardziej przyjaznych dla środowiska i ekologicznie odpowiedzialnych decyzji tworzących nowy styl życia. Naszym nadrzędny celem jest pomoc w ochronie środowiska, by zachować jego zasoby naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Nasze wartości

Wartości związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią dziś podstawę świadomego zarządzania strategicznego. Są mierzone w odniesieniu do potrzeb wynikających z aktualnych zdarzeń: katastrofy klimatycznej, nierówności w wielu aspektach społecznych jak np. dostęp do edukacji i innych. Dlatego STF to szeroki zakres działań i koncepcji – rozległe spektrum zainteresowań w odpowiedzi na ilość
wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

świadome działania

koncepcje systemowe

wiedza i edukacja

działania w dziedzinie klimatu

mniej nierówności

poprawa jakości kształcenia

wymiana doświadczeń

działania na rzecz problemów globalnych

bezpieczeństwo i prawa człowieka

badania i analiza danych

Łączymy wiedzę i wartości z odpowiedzialnością za środowisko, nasze otoczenie – w skali lokalnej i globalnej.

 

Nasz zespół

W Sustainable Tomorrow wszyscy jesteśmy rodzicami. Dlatego rozumiemy, że naszą przyszłość możemy zbudować tylko dzięki zrównoważonym rozwiązaniom. Jednak żaden, nawet najlepszy pomysł nie sprawdzi się bez ludzi z pasją, którzy będą chcieli zejść z utartych ścieżek, by testować nowe rozwiązania. Dlatego nasza fundacja jest zorientowana na ludzi kreatywnych i zaangażowanych.
Tworzymy realne plany i wyznaczamy jasne, mierzalne cele. Po to by zarażać naszą ideą innych.

Katarzyna Kuriata

Katarzyna Kuriata

Prezes Zarządu

Ukończyła pięcioletnie studia z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Uczyła się również w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy Laboratorium Edukacji i Ośrodka Regeneracja. Odbyła wiele praktyk i staży, ostatni w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współpracuje z gabinetem pediatrycznym Eskulapek w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie kursu, by uzyskać uznany na całym świecie certyfikat CIPD z Human Resources.

Ponadto spędziła kilka lat w Gruzji, gdzie wiedzę i doświadczenie zdobyła w pracy w Ambasadzie RP w Tbilisi oraz w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji. Obecnie pracuje w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Współpracuje z gabinetem pediatrycznym Eskulapek w Warszawie. Ponadto ma także wiedzę i doświadczenie z zakresu Human Resources.

Izabela Żbikowska

Izabela Żbikowska

Członek Zarządu

Absolwentka psychologii społecznej i psychologii śledczej. Ukończyła kursy mediacji i mediacji rodzinnych, działała w ramach programu “Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przez ponad dziesięć lat pracowała jako dziennikarz. Współpracowała m.in. z „Dużym Formatem”, „Wysokimi Obcasami” i działem codziennego reportażu, „Witamy w Polsce”. Otrzymała Nagrodę Głównego Inspektora Pracy za szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy a także wyróżnienie w międzynarodowym konkursie EU Journalist Award – Together against discrimnation.

Pracuje jako wykładowca prowadząc wykłady m.in. ze strategii mediacji ale także sztuki wywiady czy zarządzania marką. Od 3 lat współpracuje z Fundacją HumanDoc m.in. przy organizacji Międzynarodowego Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

Maciej Dachowski

Maciej Dachowski

Członek Fundacji

Maciej Dachowski pracuje w Biurze ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi i Radykalizacji w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Jako oficer polityczny zajmuje się koordynacją pracy biura w kwestiach programowych i raportowania, odpowiada również za tworzenie i zarządzanie systemem zbierania, analizowania i przetwarzania informacji. Wcześniej, w latach 2016 – 2020, pracował jako oficer polityczny do spraw regionalnych w Misji ONZ w Afganistanie (UNAMA), będąc jednocześnie doradcą ds. współpracy regionalnej w zespole zajmującym się koordynacją rozmów pokojowych. W latach 2013-2016, pracował jako szef Departamentu Polityczno-Wojskowego w Centrum OBWE w Biszkeku, jednocześnie pełnił funkcję starszego oficera politycznego. W Biszkeku nadzorował duże projekty rozwojowe związane, w głównej mierze, z reformą sektora bezpieczeństwa w Kirgistanie oraz regionalne inicjatywy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Pełnił również w latach 2012-1013 funkcję doradcy politycznego Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Południowego Kaukazu i Kryzysu w Gruzji, będąc szefem biura Specjalnego Przedstawiciela w Armenii. W latach 2007-2012 pracował jako szef sekcji polityczno-ekonomicznej w Ambasadzie RP w Gruzji, a następnie jako zastępca ambasadora. Biegle włada językiem polskim, rosyjskim i angielskim, zna również język arabski. Obecnie pracuje and rozprawą doktorską na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Said Edaich

Said Edaich

Członek Fundacji

Marokańczyk z pochodzenia, ponad dekadę mieszkał i pracował w Rzymie gdzie realizował się m.in. jako kierownik działu Public relations w ambasadzie Kataru w Rzymie. Wcześniej doradzał w państwowej agencji integracji imigrantów w Chances oraz działał na rzecz więźniów, jako resocjalizator emigrantów w więzieniach państwowych w rejonie Lazio (Włochy ) oraz pracował jako tłumacz w International Organisation of Imigrants. 

Z miłości do Polki przeniósł się do jej rodzinnego kraju, gdzie od ponad 10 lat pracuje jako naukowiec i wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Okazjonalnie współpracuje z innymi ośrodkami m.in. jako wykładowca języka francuskiego w Alliance Française . Z uwagi na biegłą znajomość kilku języków w tym francuski, włoski i angielski, okazjonalnie pracuje również jako tłumacz kongresów międzynarodowych, a także udziela wsparcia i konsultacji z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego (specjalizuje się w kwestiach prawa rodzinnego w krajach arabskich).

Zuzanna Dobrzańska

Zuzanna Dobrzańska

Członek Fundacji

Zajmuje się tematem wykluczenia społecznego i praw człowieka. Współpracowała z międzynarodowymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi, między innymi ENRS (Europejska Sieć Pamięć i Solidarność) oraz AVNG (Anti Violence Network of Georgia). Współorganizowała i prowadziła warsztaty dla Rady Młodzieży na Ukrainie z zakresu samorozwoju i komunikacji. Od 2020 roku związana z Sustainable Tomorrow Foundation. Współpracuje również z Fundacją Jubilo w ramach Instytutu Grotowskiego na płaszczyźnie teatralnej.

Posiada doświadczeniem w planowaniu strategii i realizacji kampanii promocyjnych na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Wykazuje się umiejętnościami planowania akcji promocyjnych i negocjowania korzystnych warunków realizacji kampanii medialnych. Zaplanowała kampanię informacyjna w Gruzji dt. osób doświadczających przemocy domowej.

Daleka perspektywa, realne zmiany

Zrównoważony rozwój to kwestia, która dotyka bezpośrednio każdego z nas. Świadomość globalna jest nam potrzebna do działania na poziomie lokalnym. Bez niej, nie możemy mówić o wprowadzeniu realnej zmiany. Bez zmiany, nie ma szans na lepsze jutro.
Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy świat zmaga się katastrofą klimatyczną i utratą bioróżnorodności, a konflikty o malejące zasoby z każdym dniem stają się coraz bardziej realnym scenariuszem.

Nie możemy marnować więcej czasu.

Naszym celem jest m.in. zakotwiczenie zrównoważonego rozwoju w DNA polskiego systemu edukacji. To możliwe dzięki zastosowaniu zintegrowanego podejścia i działań systemowych poprzez m.in. dbanie o podnoszenie jakości kształcenia na każdym poziomie edukacji.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wykorzystujemy jako ramy wyznaczające zakres naszych zainteresowań i opcji możliwych do zrealizowania. Tak szerokie podejście oznacza, że oprócz aspektów środowiskowych angażujemy się także w społeczną stronę zrównoważonego rozwoju (równość i integracja).

Łączymy nauczycieli, szkoły i organizacje. Stwarzamy szansę na lepsze poznanie kwestii Zrównoważonego Rozwoju, ale także przyjęcie odpowiedzialności za własne wybory i działania i przede wszystkim na wykształcenie w sobie przekonania o naszych możliwościach – każdy z nas ma wpływ na tu i teraz więc i na przyszłość..

Działamy m.in. poprzez organizację spotkań edukacyjnych z uczniami czy warsztatów tematycznych. Realizacja poszczególnych projektów odbywa się we współpracy z naszymi edukatorami.

Na zdjęciu relacja z naszych działań online – nawet w pandemii znajdziemy sposób na dotarcie do uczniów. Pomimo takiej formuły proces grupowy wrze. Na spotkaniu z uczniami z | I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu rozmawialiśmy o tym, jak edukacja może wpłynąć na naszą przyszłość.

Ci młodzi ludzie wiedzą już, że ekologia to też ekonomia, tylko w wersji długodystansowej – inwestycja na kolejne dekady. Dla nich, a także dla kolejnych pokoleń.

Przyszłość zaczyna się teraz

Pomagamy w zarządzaniu procesami, projektami i programami dotyczącymi Zrównoważonego Rozwoju. Działamy łącząc analizę danych, wiedzę ekspercką, oraz szeroko rozumiane współtworzenie i współdziałanie.

Celem STF jest zrównoważone środowisko życia, które uwzględnia rozwój społeczny i technologiczny w sposób przyszłościowy.

Naszą ambicją jest zainspirowanie jak największej liczby osób takim podejściem, abyśmy mogli razem pracować nad jeszcze piękniejszym, bardziej zrównoważonym i przyjemnym środowiskiem życia.
.

Zrównoważony rozwój to sposób na zorganizowanie społeczeństwa w ten sposób aby mogło istnieć w dłuższej perspektywie.

Oznacza to uwzględnienie zarówno obecnych, jak i przyszłych wartości. Celem są m.in. sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna. Choć w mediach rozmawia się głównie o ochronie środowiska i zasobów naturalnych, Zrównoważony Rozwój jest pojęciem znacznie szerszym.

Dziś często zastępowane lub uzupełniane jest przez INKLUZYWNOŚĆ, stosowaną z uwagi na łańcuch licznych, zazębiających się i wzajemnie powiązanych tematów.

Skontaktuj się z nami!

Terms of Service and Privacy Policy

KRS 0000873900
NIP 9512511984 

Adres: Krzysztofa Kieślowskiego 3E / 3,
02-962 Warszawa, Polska

 

 kontakt@stf.org.pl
+48507094541